Tiltakozunk minden tevékenységük ellen……

, hiszen politikájuk célja, bár megegyezik a többi kapitalista politikai erő céljaival – erőfitogtatás, a társadalom megfélemlítése és megtévesztése – ám azoknál brutálisabb, nyíltabb és terrorisztikusabb formában jelenik meg. Az államhatalom ezeket a szervezeteket valószínűleg nem fogja betiltani, ám ez amúgy sem érne semmit, hiszen a fasizmus nem
más, mint a tőkés társadalom működésének egyik formája. Ebből következik, hogy a fasizmus elleni következetes harc nem választható el a tőkés társadalmi rendszer elleni harctól. Minden egyes, a forradalomért tett lépés egyben a fasizmust is visszaszorítja egy lépéssel, és minden következetes antifasiszta lépés egyben forradalmi lépés is – a forradalmi mozgalomról leválasztott antifasizmus azonban nem más, mint csupán egy ideológiai termék a kapitalizmus kínálatában. A fasizmussal nem köthető semmilyen kompromisszum, mert a fasizmus a koncentrált ellenforradalom maga.

Nem lehetnek azonban illúzióink a demokratikus állam antifasizmusával kapcsolatban sem, hiszen az valójában kiegészítője, és nem tagadása a fasizmusnak, nem beszélve arról, hogy a bíróságok, a rendőrség, az önkormányzatok, s még sorolhatánk, tele vannak olyanokkal, akik többé-kevésbé fasiszta nézeteket vallanak. A demokratikus állam és a neonácik közötti esetleges konfliktusok pusztán a különféle tőkés frakciók közötti állandó belviszályok részei, amelyben a valódi antifasizmusnak semmi keresnivalója nincs. Abszurd lenne azokért a rendőrökért kiáltani, akik holnap az állam és a fasizmus valódi ellenségeire, azaz ránk fognak vadászni, de éppily ostobaság lenne, ha jogvédőkként lépnénk fel a neonácik érdekében.

Nem elsősorban azért hozzuk létre antifasiszta szervezetünket, hogy utcai harcokba vigyük tagjainkat, hanem ennél lényegesen nagyobb célt tűzünk magunk elé, az egész társadalom antikapitalizálását, és ebből következően antifasizálását. Mindezekből következően a társadalom forradalmi erőinek lehető legjobb, leghatékonyabb megszervezésére törekszünk, s kollektív, gyakorlati ellenállásra hívunk fel mindenkit!
http://hu.wikipedia.org/wiki/Becs%C3%BClet_Napja

Advertisements

antifascist announcement

We protest against all their activities because the goal of their politics, although it is in line with the goals of the other political forces is , spreading fear and loathing in society — but it’s more brutal, open and terroristic in its form. Most probably the state will not ban these organisations, but even if it did, it would amount to nothing since fascism is no more than a mode of operation of capitalist society.

Thus, the consequent fight against fascism cannot be separated from the fight against capitalist society. Every single step towards the revolution is also a step against fascism, and every consequent step against fascism is also a revolutionary step — antifascism separated from the revolutionary movement is no more than another idological product in the stock of capitalism. No compromise with fascism, since fascism is the essence of counterrevolution.

We can have no illusions about the antifascism of the democratic state since it is not the denial but the other half of fascism — the courts, the police, the local governments and all the institutions have people who believe in more or less fascist ideas. The conflicts between the state and neonazis are but conflicts between various branches of capital. It would be absurd to call for the policemen who will tomorrow hunt the real enemies of state and fascism: us. Similarly, it would be foolish to act like the defenders of certain rights for the neonazis.

Our primary goal with the antifascist organisation is not to engage in street fights, but something bigger: to spread anticapitalism, therefore antifascism, in the whole of society. We call for revolutionary organisation and collective, practical
resistance!

http://hu.wikipedia.org/wiki/Becs%C3%BClet_Napja

Február 14, Szombat 13órától Kodaly Korond AntiNáci Farsangi Demonstráció!!!

Hozz zászlót, transzparenst, zaj keltésre alkalmas eszközt (dobot, sípot, fazekat,vájlingot), öltözz be, fesd kimagad, tegyük nevetségessé a kirekesztést! Lesz soundsystem, zene, tánc, bohóckodás!

Kérünk mindenkit, hogy a demonstráció alatt tartsa be törvényes gyülekezési jogokat, ne dobáljon, ne hagyja magát provokálni!

Együtt er?sek vagyunk, egyenként elesünk! Le a rasszizmussal, döntsd a t?két!

February 14, Saturday at 1 oclock at the Kodaly Korond AntiNazi Carnival Demo!!!

with you flags, banners, tools to make noise (drums, whispers,pots, etc),

dress in, mask yourself, lets make the exclusion ridiculous!antifaflags

There will be soundsystem, music, dance, clowning! We ask you during the demo hold on the legal marching rights, do not throwing, do not let yourself to provoke!

Together we are strong, divided we will fall! Down with racism, down with capitalism!

2008. 02. 14!!!

Február 14, Szombat 14órától a H?sök terénél AntiNáci Farsangi Demonstráció!!! Hozz zászlót, transzparenst, zaj keltésre alkalmas eszközt (dobot, sípot, fazekat, vájlingot), öltözz be, fesd kimagad, tegyük nevetségessé a kirekesztést! Lesz soundsystem, zene, tánc, bohóckodás! Kérünk mindenkit, hogy a demonstráció alatt tartsa be törvényes gyülekezési jogokat, ne dobáljon, ne hagyja magát provokálni! Együtt er?sek vagyunk, egyenként elesünk! Le a rasszizmussal, döntsd a t?két! February 14, Saturday at 2 oclock at the Heroes square AntiNazi Carnival Demo!!! Bring with you flags, banners, tools to make noise (drums, whispers, pots, etc), dress in, mask yourself, lets make the exclusion ridiculous! There will be soundsystem, music, dance, clowning! We ask you during the demo hold on the legal marching rights, do not throwing, do not let yourself to provoke! Together we are strong, divided we will fall! Down with racism, down with capitalism!

FEBRUÁR 14, SZOMBAT 14ÓRA!!! FEBRUARY 14, 2 OCLOCK!!!

Február 14, Szombat 14órától a H?sök terénél AntiNáci Farsangi Demonstráció!!! Hozz zászlót, transzparenst, zaj keltésre alkalmas eszközt (dobot, sípot, fazekat, vájlingot), öltözz be, fesd kimagad, tegyük nevetségessé a kirekesztést! Lesz soundsystem, zene, tánc, bohóckodás! Kérünk mindenkit, hogy a demonstráció alatt tartsa be törvényes gyülekezési jogokat, ne dobáljon, ne hagyja magát provokálni! Együtt er?sek vagyunk, egyenként elesünk! Le a rasszizmussal, döntsd a t?két! February 14, Saturday at 2 oclock at the Heroes square AntiNazi Carnival Demo!!! Bring with you flags, banners, tools to make noise (drums, whispers, pots, etc), dress in, mask yourself, lets make the exclusion ridiculous! There will be soundsystem, music, dance, clowning! We ask you during the demo hold on the legal marching rights, do not throwing, do not let yourself to provoke! Together we are strong, divided we will fall! Down with racism, down with capitalism!