Tiltakozunk minden tevékenységük ellen……

, hiszen politikájuk célja, bár megegyezik a többi kapitalista politikai erő céljaival – erőfitogtatás, a társadalom megfélemlítése és megtévesztése – ám azoknál brutálisabb, nyíltabb és terrorisztikusabb formában jelenik meg. Az államhatalom ezeket a szervezeteket valószínűleg nem fogja betiltani, ám ez amúgy sem érne semmit, hiszen a fasizmus nem
más, mint a tőkés társadalom működésének egyik formája. Ebből következik, hogy a fasizmus elleni következetes harc nem választható el a tőkés társadalmi rendszer elleni harctól. Minden egyes, a forradalomért tett lépés egyben a fasizmust is visszaszorítja egy lépéssel, és minden következetes antifasiszta lépés egyben forradalmi lépés is – a forradalmi mozgalomról leválasztott antifasizmus azonban nem más, mint csupán egy ideológiai termék a kapitalizmus kínálatában. A fasizmussal nem köthető semmilyen kompromisszum, mert a fasizmus a koncentrált ellenforradalom maga.

Nem lehetnek azonban illúzióink a demokratikus állam antifasizmusával kapcsolatban sem, hiszen az valójában kiegészítője, és nem tagadása a fasizmusnak, nem beszélve arról, hogy a bíróságok, a rendőrség, az önkormányzatok, s még sorolhatánk, tele vannak olyanokkal, akik többé-kevésbé fasiszta nézeteket vallanak. A demokratikus állam és a neonácik közötti esetleges konfliktusok pusztán a különféle tőkés frakciók közötti állandó belviszályok részei, amelyben a valódi antifasizmusnak semmi keresnivalója nincs. Abszurd lenne azokért a rendőrökért kiáltani, akik holnap az állam és a fasizmus valódi ellenségeire, azaz ránk fognak vadászni, de éppily ostobaság lenne, ha jogvédőkként lépnénk fel a neonácik érdekében.

Nem elsősorban azért hozzuk létre antifasiszta szervezetünket, hogy utcai harcokba vigyük tagjainkat, hanem ennél lényegesen nagyobb célt tűzünk magunk elé, az egész társadalom antikapitalizálását, és ebből következően antifasizálását. Mindezekből következően a társadalom forradalmi erőinek lehető legjobb, leghatékonyabb megszervezésére törekszünk, s kollektív, gyakorlati ellenállásra hívunk fel mindenkit!
http://hu.wikipedia.org/wiki/Becs%C3%BClet_Napja

Advertisements

Február 14, Szombat 13órától Kodaly Korond AntiNáci Farsangi Demonstráció!!!

Hozz zászlót, transzparenst, zaj keltésre alkalmas eszközt (dobot, sípot, fazekat,vájlingot), öltözz be, fesd kimagad, tegyük nevetségessé a kirekesztést! Lesz soundsystem, zene, tánc, bohóckodás!

Kérünk mindenkit, hogy a demonstráció alatt tartsa be törvényes gyülekezési jogokat, ne dobáljon, ne hagyja magát provokálni!

Együtt er?sek vagyunk, egyenként elesünk! Le a rasszizmussal, döntsd a t?két!

2008. 02. 14!!!

Február 14, Szombat 14órától a H?sök terénél AntiNáci Farsangi Demonstráció!!! Hozz zászlót, transzparenst, zaj keltésre alkalmas eszközt (dobot, sípot, fazekat, vájlingot), öltözz be, fesd kimagad, tegyük nevetségessé a kirekesztést! Lesz soundsystem, zene, tánc, bohóckodás! Kérünk mindenkit, hogy a demonstráció alatt tartsa be törvényes gyülekezési jogokat, ne dobáljon, ne hagyja magát provokálni! Együtt er?sek vagyunk, egyenként elesünk! Le a rasszizmussal, döntsd a t?két! February 14, Saturday at 2 oclock at the Heroes square AntiNazi Carnival Demo!!! Bring with you flags, banners, tools to make noise (drums, whispers, pots, etc), dress in, mask yourself, lets make the exclusion ridiculous! There will be soundsystem, music, dance, clowning! We ask you during the demo hold on the legal marching rights, do not throwing, do not let yourself to provoke! Together we are strong, divided we will fall! Down with racism, down with capitalism!